Geschiedenis

Tot 1873 stond op de huidige plek in Havelte een achtkante grondzeiler. Dit is een type molen waarbij de wieken vlak over de grond gaan. In dat jaar werd de molen in opdracht van Lukas van der Wetering verhoogd tot stellingmolen. In de gevel van de molen is een gevelsteen aangebracht met de naam van de zoon Carst erop. Deze steen is in 1994 geplaatst door de Stichting Havelter Molen ter vervanging van een in verval geraakte steen.

Gevelsteen
Grondzeiler uit Wapse

De grondzeiler uit Wapse met onder het wiekenkruis rechts, molenaar Roelof Haveman

In 1906 werd Berend Hendrik van der Vegt molenaar-eigenaar.
Op 20 maart 1914 brandde de molen af door blikseminslag. De molen is weer opgebouwd met de materialen van een achtkante grondzeiler die in Wapse stond en eigendom was van molenaar Roelof Haveman. De achtkant van de molen uit Wapse paste precies op de stenen onderbouw van de afgebrande molen. De werkzaamheden werden uitgevoerd door molenmaker De Graaf uit Zwolle.
Ooit stonden er in Havelte en omgeving 12 molens.


Berend Hendrik van der Vegt verkocht de molen in 1951 aan Gerrit van de Poll. Er werd in dat jaar een hamermolen in bedrijf genomen en de molen werd inwendig gerestaureerd. Met de 25 pk elektrisch aangedreven hamermolen, die in de kelder van de molen staat, werd het graan gemalen. Het was niet meer rendabel om op windkracht te malen.

Molen van voor 1950

In 1956/57 werd de molen geheel gerestaureerd. Hieronder een foto tijdens de ontmanteling en twee foto's waar de molen gereed is.

Molen in 1956 Molen in 1957 Molen in 1957

In 1985 werd de molen overgenomen door de zoon, Coert van de Poll. In 1976 werd een restauratie uitgevoerd.

Het onderhoud viel niet meer als particulier te bekostigen, daarom heeft Coert van de Poll de molen in 1991 overgedragen aan de Stichting Havelter Molen. Deze stichting was voor dat doel met hulp van de gemeente Havelte opgericht.

Onderhoud in 1994 Onderhoud in 1994

Toen de middelen beschikbaar waren, is in 1994/95 de molen onderhanden genomen en werd hij weer maalvaardig.

In 2009/11 vond weer een grote onderhoudsbeurt plaats, waarbij zowel het inwendige, als ook de buitenkant geheel werden aangepakt.

De Havelter Molen is een echte korenmolen, die als waardevol industrieel historisch erfgoed als rijksmonument geregistreerd is.