Donateurs

Om de Havelter Molen te behouden voor de toekomst en te kunnen blijven draaien, zetten al de vrijwilligers zich al jaar en dag in.
Ook u kunt ons helpen door donateur te worden en ons jaarlijks met een geldelijke bijdrage te steunen. U bent al donateur voor € 10,00 per jaar, maar een hogere bijdrage mag natuurlijk ook.

Wilt u ook donateur worden van de Havelter Molen? Dat kan door:

  • Een email te sturen aan de penningmeester Ben Eleveld met naam, adres, telefoonnummer en het bedrag dat u jaarlijks wilt bijdragen.
  • Telefonisch contact op nemen met Ben Eleveld, tel.: 0521-341419

Giften

U kunt ons ook steunen door een schenking. Met iedere eenmalige gift, klein of groot helpt u ook de molen te behouden voor Havelte.

U kunt uw gift overmaken naar:

  • Stichting Havelter Molen
  • IBAN: NL72 RABO 0363 3691 98
  • Onder vermelding van: Gift

of gebruik de QR code

QR code gift

Wilt u meer informatie over het geven van een schenking, neemt u dan contact op met de penningmeester, Ben Eleveld.

ANBI status

De Havelter Molen is een instelling met een culturele ANBI status. Dat betekent de wettelijke status van Algemeen Nut Beogende instelling.
RSIN nummer Stichting Havelter Molen: 816 087 490.

Een ANBI status bied een aantal belasting voordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.
ANBI